Jak koučuji já

Kouč je průvodcem vašeho „růstu“ a nastalých změn.
Při koučování hluboce věřím ve Vás a vaše schopnosti najít řešení.
Zodpovědnost za Vaše rozhodnutí je plně na Vás!
Nehodnotím, neudílím rady a neovlivňuji.

Díky mému koučinku si uvědomíte co skutečně „chcete“ a najdete cestu,
jak „toho“ dosáhnout.
Uvědomění, které si objeví člověk sám, má trvalejší a hlubší charakter.
Důležité je, co je „teď“ a co máme ve svých rukou a jak s tím vším dále naložíme.
Při koučování budujeme novou cestu a nepitváme minulost.

Respektuji Etický kodex ICF – Mezinárodní federace koučů.